Rendement uit onverwachte hoek

Value adding solutions

 
 

Welkom op onze website!

Credit management

Credit4U levert Credit Management oplossingen voor grootbedrijf en MKB.

Daarbij staat de bijdrage aan het bedrijfsresultaat voorop.

Onze  visie is gebaseerd op meer dan 20 jaar praktijkervaring.

Werkkapitaal beheer

Creditmanagement als onderdeel van het werk-kapitaalbeheer klinkt  logisch, maar is in de praktijk van  alledag nog niet altijd gemeengoed. Toch blijkt dat een goed uitgevoerd  credit management een substantiële bijdrage leveren aan de cash flow.

 

Processen

Vaak  volstaat het bestaande (debiteuren)processen te evalueren en waar nodig aan te  scherpen.

Soms ook  is het een kwestie van de ‘spelregels’ weer eens bij eenieder duidelijk te  maken.

Wie  beslist over de betalingstermijn, de hoogte van het leverancierskrediet en de  betalingskorting?

Is de  levering van de goederen of diensten vooraf goedgekeurd en de klant op voorhand  gescreend?

 

Automatisering

Soms ook  worden nog niet alle mogelijkheden van de beschikbare automatisering gebruikt.  

Een  evaluatie van de mogelijkheden versus de gewenste situatie en dit vertalen in  een

stappenplan zal ertoe leiden dat de automatisering de processen  daadwerkelijk ondersteunt.

Hierdoor  hebben de creditmanagement specialisten tijd vrij om uitstaande vorderingen  

en  risico’s in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen optimaal te  managen.

 

Een  enkele keer kan het nodig zijn nieuwe creditmanagement tools te implementeren.  

Dat is  een uitstekend moment om alle creditmanagement gerelateerde processen opnieuw  

onder de  loep te nemen. Door uit te gaan van de in de ‘toekomst’ gewenste processen  

zijn er  vaak significante verbeteringen door te voeren.  

 

Specialist

Het  inzetten van een onafhankelijk creditmanagement specialist wordt door veel  bedrijven

gezien  als waardetoevoegend. Immers deze specialist kan in overleg met de opdrachtgever  

zijn  ervaring inzetten om gewenste veranderingen daadwerkelijk geïmplementeerd te  krijgen.

Ervaring  en vakmanschap maken dat hij/zij vaak gemakkelijk wordt geaccepteerd waardoor  

belanghebbenden eerder bereid zijn de noodzakelijk geachte  veranderingen ook te willen

implementeren.   

 

Wilt u  ook weten of er voor uw onderneming mogelijkheden zijn voor extra rendement  

uit  onverwachte hoek?

 

Neem dan contact op met de specialisten van  Credit4U.

Achtergrond

Wim Mul heeft Credit4U in 2006 opgericht.

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vakgebied Credit Management, opgedaan in management-functies zowel in Nederland en België alsook Europees. De Europese ervaring betreft de eindverantwoordelijkheid voor het Credit Management beleid van een Multi Nationale onderneming met een groot aantal vestigingen in geheel Europa. Het werk en denknivo is HBO+, terwijl een ruime ervaring is verkregen in het managen van complexe internationale Credit Management organisaties en automatiserings-vraagstukken.

Wij analyseren uw credit management processen en bieden ondersteuning voor alle managementaspecten, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kerntaken.